Üniversite Laboratuvarı Çözümü

Üniversite laboratuvar çözümü, güvenli, rahat ve güzelleştirilmiş bir laboratuvar çalışma ortamı yaratmalıdır. Ofis alanı laboratuvar alanından ayrılarak yani kontrolsüz alan ve kontrollü alan oluşturulur. Fiziksel ve kimyasal laboratuvarın işlevsel alanları temel olarak şunları içerir: numune ön işleme alanı, kimyasal analiz odası, alet analiz alanı ve reaktif odası,

Üniversite Laboratuvarı Temel Tasarımı


A. Ayrı ofis alanı ve deney alanı;
B. Numune işleme odası, alet analiz odasından ayrılmıştır;
C. Birbirini etkileyebilecek farklı alet odaları türleri için ayrı odalar;
D. Farklı numune işleme odaları ayrılmalıdır;
E. Organik oda, inorganik reaktif odasından ayrılmıştır;
F. Ayrı yanıcı gaz ve yanıcı olmayan gaz;
G. Aletin kullandığı elektriği diğer elektrikten ayırın;
H. Parazite neden olmayan aynı tip aletler aynı odada tasarlanabilir;
I. Gaz kaynağına ihtiyaç duyan aletler mümkün olduğunca bir arada toplanmalı;

Üniversite Laboratuvarı Çözüm Ürünleri

Üniversite Laboratuvar Projeleri İçin Talep Gönder

En gidin
Kodu tarayın